123

Hệ thống chân không hoàn toàn đáng tin cậy và an toàn.

  • Định lượng chính xác khí Clo
  • Phương pháp tiệt trùng đã được chứng nhận tuân theo tiêu chuẩn DWI cho nước uống.
  • Công nghệ châm Clo tiêu chuẩn thế giới
  • Điều chỉnh bằng tay.
  • Bộ châm khí Clo được gắn trực tiếp trên van đầu bình dễ dàng bằng cách sử dụng gông đầu bình.

© Copyright by TH VietNam 2017