Các lĩnh vực hoạt động chính

Các lĩnh vực hoạt động chính:

  • Cung cấp máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị cho cấp thoát nước, thủy lợi và xử lý nước thải thành phố, khu công nghiệp, bệnh viện.
  • Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, tư vấn các dự án triển khai phòng thí nghiệm nghiên cứu và kiểm tra chất lượng môi trường, thực phẩm, nước giải khát.
  • Cung cấp máy móc, vật tư, thiết bị điện (máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và các vật tư khác).
  • Mua bán hóa chất phòng thí nghiệm, hóa chất công nghiệp (Trừ hóa chất Nhà nước cấm).
  • Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường
  • Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, điều hòa không khí, hệ thống điện lạnh, điện chiếu sáng tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và các công trình dân dụng khác.
  • Thi công xây dựng các trạm biến áp, hệ thống lưới điện nông thôn, đô thị, hệ thống điện các khu công nghiệp, khu chế xuất, trang trại đến 35 kV.
  • Tư vấn khảo sát trắc địa công trình.
  • Tư vấn, thiết kế lập dự án đầu tư, đấu thầu, thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước, thủy lợi, quy hoạch, kiến trúc công trình, trạm biến áp và đường dây đến 35kV.

Tư vấn giám sát công trình: công nghiệp, dân dụng, giao thông

© Copyright by TH VietNam 2017