Bình Clo 500kg

Những đặc điểm chính

BÌNH CHỨA HƠI CLO – THƯỢNG HẢI, ẤN ĐỘ, MỸ


Giá bán: Liên hệ

  • Đặc tính kỹ thuật

- Vật liệu: Thép đúc

- Model: HJW 600-400-3

- Được lắp đặt 02 van SherWood – USA

- Áp lực thử: 45kg/cm2

- Áp lực công tác: 30kg/cm2

- Có đủ giấy phép đăng ký sử dụng.

- Kích thước: D = 600mm, L = 400mm, S = 8mm, L1 = 1210mm, L2 = 1580mm, L3 = 1800mm.

 


© Copyright by TH VietNam 2017