Bình chứa hơi Clo 50kg

Những đặc điểm chính

BÌNH CHỨA HƠI CLO: THƯỢNG HẢI - ẤN ĐỘ - MỸ.


Giá bán: Liên hệ

  • Đặc tính kỹ thuật

- Vật liệu: Thép đúc

- Tiêu chuẩn Mỹ DOT - 3AA 2265

- Được lắp đặt 01 van SherWood – USA

- Áp lực sử dụng: 156kg/cm2

- Có đủ giấy phép đăng ký sử dụng.


© Copyright by TH VietNam 2017