Bình chứa hơi Clo 1000kg

Những đặc điểm chính

BÌNH CHỨA HƠI CLO – THƯỢNG HẢI, ẤN ĐỘ, MỸ


Giá bán: Liên hệ

- Vật liệu: Thép đúc

- Được lắp đặt 02 van SherWood – USA

- Có đủ giấy phép đăng ký sử dụng.


© Copyright by TH VietNam 2017